نمایش 1–12 از 13 نتیجه

خوانش بصری و تفسیر سیگنال زلزله

۷۰,۰۰۰ تومان
دستنامه زلزله 4: خوانش بصری و تفسیر سیگنال زلزله نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور،  نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

تحلیل تصادفی امواج و سازه‌های دریایی

۱۸۵,۰۰۰ تومان
دستنامه سازه‌های دریایی 5: تحلیل تصادفی امواج و سازه‌های دریایی نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

بررسی تحلیلی مودهای شکست سازه‌ها در زلزله

۳۵۰,۰۰۰ تومان
دانشنامه زلزله 8: بررسی تحلیلی مودهای شکست سازه‌ها در زلزله نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

تحلیل و طراحی سکوهای شناور

۱۸۰,۰۰۰ تومان
دستنامه سازه های دریایی 6: تحلیل و طراحی سکوهای شناور   نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

مدیریت یکپارچگی سازه‌های دریایی (میس)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
دستنامه سازه های دریایی 3: مدیریت یکپارچگی سازه های دریایی (میس) نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

تحلیل پدیده شانسی مودهای شکست در زلزله سرپل ذهاب

۱۵۲,۰۰۰ تومان
دستنامه زلزله 15: تحلیل پدیده شانسی مودهای شکست در زلزله سرپل ذهاب نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

ارتعاشات تصادفی و تحلیل زمان_فرکانس

۳۹۵,۰۰۰ تومان
دانشنامه زلزله 2: ارتعاشات تصادفی و تحلیل زمان_فرکانس   نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

تئوری ارتعاشات

۱۸۵,۰۰۰ تومان
متون فنی مهندسی 6: تئوری ارتعاشات نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش