در حال نمایش 6 نتیجه

خوانش بصری و تفسیر سیگنال زلزله

۷۰,۰۰۰ تومان
دستنامه زلزله 4: خوانش بصری و تفسیر سیگنال زلزله نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور،  نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

مهندسی زلزله پیشرفته

۱۸۰,۰۰۰ تومان
دستنامه زلزله 6: مهندسی زلزله پیشرفته نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش

ارتعاشات تصادفی و تحلیل طیفی سازه ها

۴۳۲,۰۰۰ تومان
دستنامه زلزله 3: ارتعاشات تصادفی و تحلیل طیفی سازه ها نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش

بررسی تحلیلی مودهای شکست سازه‌ها در زلزله

۳۵۰,۰۰۰ تومان
دانشنامه زلزله 8: بررسی تحلیلی مودهای شکست سازه‌ها در زلزله نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

تحلیل پدیده شانسی مودهای شکست در زلزله سرپل ذهاب

۱۵۲,۰۰۰ تومان
دستنامه زلزله 15: تحلیل پدیده شانسی مودهای شکست در زلزله سرپل ذهاب نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی

ارتعاشات تصادفی و تحلیل زمان_فرکانس

۳۹۵,۰۰۰ تومان
دانشنامه زلزله 2: ارتعاشات تصادفی و تحلیل زمان_فرکانس   نویسنده: دکتر محمد رضا تابش‌پور، نشر بنای دانش
خرید نسخه الکترونیکی